Autorskie Studio Architektury-biuro projektowe
Autorskie Studio Architektury-biuro projektowe
Autorskie Studio Archite- ktury powstało w 1989 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej, jako firma wykonująca kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze.

Dewizą firmy jest uzyska- nie wysokiej jakości architektury przy jedno- czesnej optymalizacji kosztów realizacji budowy.

Firma projektuje obiekty o różnej skali trudności i szerokiej gamie funkcjo- nalnej.

ASA zapewnia rzetelną współpracę z klientem na każdym etapie projekto- wania i profesjonalny nadzór autorski w trakcie budowy.

Strona internetowa:www.asa-architekci.pl
Wizytówka:www.autorskiebp.architekciwpolsce.pl
Adres e-mail:biuro@asa-architekci.pl
Telefon:


tel.kom.+48 604 295 691
tel.kom.+48 503 042 959

tel.+48 17 85 36 862

tel.+48 17 85 36 862
fax.+48 17 8536857 

Ulica: Chłopickiego 3
Kod i miasto:35-210 Rzeszów
Województwo:Podkarpackie
Dodatkowe zdjęcia